Stambeno poslovni objekat, Pariska 8, Beograd

Investitor NAŠA FIRMA d.o.o.
Period 2014.god.
Povrsina u m 2 3.104,54m2
Vrednost projekta 500.650,00E