Fabricki kompleks "Tigar tyres", Pirot

Investitor Tigar Tyres d.o.o. / Termoinženjering d.o.o. (vodeći član konzorcijuma)
Period 2013-2014
Povrsina u m 2 facility 59.878,21 + warehouse 14.604,70
Vrednost projekta 22.994.362,95 €