Centar oblasne kontrole letenja, Beograd

Investitor Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (Investitor) / Projektomontaža a.d., Beograd (vodeći član Konzorcijuma)
Period 2009-2011
Povrsina u m 2 9.445,43
Vrednost projekta 7.881.522,82 €