Ljudski resursi

Sa oko 550 zaposlenih, Deneza M je jedna od najvećih srpskih građevinskih kompanija. Od toga je gotovo trećina visokoobrazovanog kadra. Inženjerski kadar broji 112 iskusnih inženjera različitih struka, s tim da više od polovine poseduju licence inženjerske komore Srbije.