HE ''Zvornik'', Mali Zvornik

Investor Privredno društvo ''Drinsko-Limske HE'', Bajina Bašta
Period 2012-2013
Size in m 2 3.508,00
Total project value 1.925.348,56 €