Emergency department in Kragujevac

Investor Grad Kragujevac (Investitor) / Zagorje tehnobeton d.d. (vodeći član Konzorcijuma)
Period 2013-2014
Total project value 101.00.001,07 din.